Visie

GO! basisschool De Bron Leuven is een kleine school, gelegen net buiten het centrum van Leuven in een rustige, veilige en groene omgeving.

Alle kinderen zijn hier welkom, ongeacht hun levensopvatting en/of afkomst. Wat ons betreft, is elk kind uniek! Geen nummers, maar echte mensjes die wij proberen te stimuleren en uit te dagen, zodanig dat zij op deze school hun fundamenten kunnen leggen op weg naar volwassenheid. Wij bieden een klare kijk op wat echt belangrijk is: het kind zelf. Talenten, interesses en ambities komen steeds op de eerste plaats!

GO! basisschool De Bron Leuven is een open school die kinderen wil voorbereiden tot bewuste, zelfzekere jongeren met een positief zelfbeeld en vertrouwen in hun eigen kunnen. Daarom staan wij garant voor kwaliteitsvol onderwijs, waarbij alle kinderen gelijke kansen krijgen, zelfstandig leren leren en gedifferentieerd kunnen werken. Wij staan eveneens borg voor een warme leefomgeving, waarin kinderen zich goed kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn en mogen blijven. Wij maken er een prioriteit van om de kinderen bewust te maken van hun verantwoordelijkheden en brengen hen respect bij voor mens en omgeving. Zo benutten wij o.a. onze diversiteit op school, als een positieve kans om hen een breed en correct maatschappijbeeld bij te brengen.

Tot slot heerst er op GO! basisschool De Bron Leuven een democratische schoolcultuur. Deze vertaalt zich via de volgende participatie-instrumenten: leerlingenraad, oudercomité, schoolraad, lokale buurtwerking, …. Deze grote verscheidenheid vormen de hoekstenen van ons schoolbeleid.

Welkom