Schoolraad

De schoolraad is bevoegd om advies te verlenen en te overleggen en heeft het recht om informatie in te winnen over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden, maar heeft geen beslissingsbevoegdheid.

Een schoolraad telt 8 leden + de directeur

  • 3 leden rechtstreeks verkozen door en uit de ouders;
  • 3 leden rechtstreeks verkozen door en uit het personeel;
  • 2 leden gecoöpteerd uit sociale, economische en culturele milieus.

De voorzitter van de schoolraad wordt verkozen onder de verkozen ouders of verkozen gecoöpteerde leden.

Onze schoolraad is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Casters Greet                              

Secretaris: Hijazin Jasmien                        

Overige leden:

Vandendries Stéphanie

Kamouni Rachida

Godfroid  Evy

Vanstraelen Marleen

Exelmans Maggi

Steeno Kristof