Oudercomité

Het oudercomité bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, een secretaris, enkele ouders en de leerkrachten. Er zijn, buiten de bestuursleden, niet echt vaste leden aanwezig. De leerkrachten wisselen elkaar af en de ouders kunnen aansluiten wanneer ze dit wensen.

De vergaderingen zijn afhankelijk van de activiteiten die gepland worden doorheen het schooljaar. Er zijn sowieso 3 vaste activiteiten gepland: een kaas- en wijnavond, een brunch en het schoolfeest. Met de opbrengst hiervan ondersteunt het oudercomité de school door het sponseren van projecten zoals o.a. de aanleg van een fietsenparking, de renovatie van de buitenspeeltuigen …

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Stien Vandierendonck

Ondervoorzitter: Greet Casters

Penningmeester: Vera Exelmans

Secretaris: Evy Cuypers