Leerlingenraad

Vanaf het vierde leerjaar worden er telkens leerlingen afgevaardigd om in de leerlingenraad te zetelen. Deze leerlingen worden gekozen via kandidaatstelling en na interview. Ze mogen meehelpen met het ontwikkelen van voorstellen of het oplossen van problemen en klachten die respectievelijk via bevraging van de medeleerlingen worden aangebracht.

Op deze manier willen we kinderen op een democratische manier betrekken bij het schoolgebeuren, informatie geven en verantwoordelijkheid laten opnemen. Want "Jong geleerd, is oud gedaan!"