Handige links

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding van het GO! te Leuven.

Inspecteur keus

Een praktijkgerichte tool om kinderen en ouders succesvol te begeleiden bij de overgang van basis naar secundair onderwijs

Klasse

Klasse is een multimediaal communicatieplatform dat via positieve journalistiek de betrokkenheid wil verhogen van leraren, directeurs, ouders en leerlingen.

GO! ouders

Vzw GO! ouders is de erkende ouderkoepelvereniging van het GO!

Schooltoeslag

De schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden geïntegreerd in het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). Zelf moet men dus geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via de uitbetaler van het Groeipakket.

Onderwijs Vlaanderen

Voor ouders, leerlingen, studenten en cursisten

Pleegzorg Vlaanderen

Ook in het nieuwe schooljaar doneren wij ons schoolhek aan pleegzorg. Ons spandoek laten we dus nog even hangen. Pleeggezinnen blijven immers meer dan nodig! Heb jij nog plaats vrij voor een extra boekentas? Bezoek dan snel onze website en schrijf je in voor een infoavond. 

Kinderkuren

Met kinderkuren helpt de stad de Leuvense basisscholen om na schooltijd opvang, leuke en leerrijke activiteiten te organiseren.

Veilig fietsen in en rond Leuven

In en naar Leuven kan je je snel en gemakkelijk verplaatsen met de fiets.